logo-header.png
Loại sản phẩm Tên sản phẩm Tải xuống
Dây đồng trần CU BARE CONDUCTOR Download
Cáp dân dụng Cáp lõi đồng cách điện PVC có hoặc không có vỏ bọc CU/PVC hoặc CU/PVC/PVC Download
Cáp điều khiển không màn chắn Cáp lõi đồng cách điện PVC có vỏ bọc PVC, Download
Cáp điều khiển có màn chắn Cáp lõi đồng cách điện PVC vỏ bọc PVC, có băng đồng chống nhiễu Download
Cáp lõi đồng hạ thế Cáp lõi đồng, cách điện PVC hoặc XLPE, vỏ bọc PVC Download
Cáp lõi đồng hạ thế có giáp băng bảo vệ Cáp lõi đồng, cách điện PVC hoặc XLPE, vỏ bọc PVC có giáp băng thép bảo vệ Download
Cáp lõi đồng hạ thế có giáp sợi bảo vệ Cáp lõi đồng, cách điện PVC hoặc XLPE, vỏ bọc PVC có giáp sợi thép bảo vệ Download
Cáp chậm cháy Cáp chậm cháy lõi đồng cách điện XLPE có vỏ bọc PVC_FR hoặc LSHF chống cháy lan Download
Cáp chống cháy Cáp chống cháy lõi đồng, băng mica ngăn lửa, cách điện XLPE có vỏ bọc PVC_FR hoặc LSHF chống cháy lan, ít khói, không độc Download
Cáp trung thế Cáp trung thế lõi đồng cách điện XLPE, vỏ bọc PVC có giáp hoặc không giáp Download