logo-header.png

Công ty TNHH Ovi Cables (Việt Nam) xuất khẩu lô cáp điện qua Campuchia, cung cấp cho dự án của Canadian Bank

icon-clock.svg 15:48

icon-calendar.svg 16 Tháng Mười Hai 2021

monamedia

Công ty TNHH Ovi Cables (Việt Nam) xuất khẩu lô cáp điện qua Campuchia, cung cấp cho dự án của Canadibank