logo-header.png
Tuyển dụng trợ lý sản xuất

Phối hợp với KHSX, Nhận đơn đặt hàng và phản hồi cho kinh doanh Điều chỉnh kế hoạch, số lượng, […]

tuyển dụng quản lý

mổ tả tuyển dụng

Tuyển dụng QC line

Mô tả công việc 1. Thực hiện kiểm tra sản phẩm trong công đoạn sản xuất. 2. Theo dõi hành […]

Công nhân sản xuất

Mô tả công việc 1. Kiểm tra, cài đặt máy, Nhận và chuẩn bị nguyên vật liệu trước khi sản […]

Nhân viên bảo trì

Mô tả công việc 1. Thực hiện trực tiếp công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị trong […]