logo-header.png

Công ty TNHH Ovi Cables (Việt Nam) mở rộng sản xuất, đầu tư thêm dây chuyền sản xuất

icon-clock.svg 15:43

icon-calendar.svg 16 Tháng Mười Hai 2021

monamedia

Công ty TNHH Ovi Cables (Việt Nam) mở rộng sản xuất, đầu tư thêm dây chuyền sản xuất cáp dân dụng