logo-header.png
Tuyển dụng QC line

Mô tả công việc 1. Thực hiện kiểm tra sản phẩm trong công đoạn sản xuất. 2. Theo dõi hành […]

Công nhân sản xuất

Mô tả công việc 1. Kiểm tra, cài đặt máy, Nhận và chuẩn bị nguyên vật liệu trước khi sản […]

Nhân viên bảo trì

Mô tả công việc 1. Thực hiện trực tiếp công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị trong […]