logo-header.png

Điện lực Khánh Hòa

icon-clock.svg 20:53

icon-calendar.svg 08 Tháng Một 2022

admin ovicables

 

Gói thầu số 52.2021: Mua sắm vật tư, vật liệu điện thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các công trình ĐTXD đợt 3/2021